Sıra No Kurum Projenin / Eğitimin Adı Tür

1

TCDD

Lojistik Etkinliğinin Artırılmasına Yönelik Sistem Analizi ve İşletme Modeli Araştırma Projesi

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

2

Şeker Dairesi Başkanlığı

Türkiye Şeker Lojistiği Optimizasyon Projesi

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

3

Konya Ovası Projesi (KOP) Kalkınma İdaresi

Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi Projesi

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

4

Etimine S.A. Luxembourg

Ex-Work Türkiye Karayolu Navlun Analizi Projesi

Kurumsal Projeler

5

Emlak Konut GYO A.Ş.

Akıllı Şehir İçi Trafik Değerlendirilmesi Projesi

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

6

MEB - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri GM

ISO 9001 ve ISO 27001 Yönetim Sistemleri Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Projesi

Kurumsal Projeler

7

SAHA - Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği

Strateji Geliştirme Projesi

Kurumsal Projeler

8

SAHA - Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği

Yöneticilik Gelişim Programı 2019

Eğitim

9

Sağlık Bakanlığı

Süreç Yönetimi, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Eğitimi

Eğitim

10

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

"Genç Lider" ve Ekip Yönetimi Eğitim Programı

Eğitim

11

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Bilim ve Teknoloji Kampı - 2020

Bilim Kampları

12

Ataşehir İlçe MEM

Bilim ve Teknoloji Kampı

Bilim Kampı

13

Beşiktaş İlçe MEM

Bilim ve Teknoloji Kampı

Bilim Kampı

14

Yalova Liman Başkanlığı

Yalova Denizcilik Çalıştayı

Çalıştaylar

15

GAP Bölge Kalkınma İdaresi

Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

16

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi

Organik Tarım Havzalarının Belirlenmesi Araştırma Projesi - Faz I

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

17

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi

Tarım Üretim ve Tarımsal Sanayi Yatırım Potansiyeli Araştırma Projesi

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

18

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)

Re-organizasyon ve Norm Kadro

Kurumsal Projeler

19

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi

Tarım ve Sanayi İş Gücü Kapasitesinin Araştırılması Projesi

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

20

PTT

Ar-Ge Birimi Yetkinlik Geliştirme Programı

Eğitim

21

Etimine S.A. Luxembourg

İş Gücü Analizi

Kurumsal Projeler

22

TCDD

2019-2023 Stratejik Planının Hazırlanması

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

23

TÜVASAŞ

Stratejik Plan Projesi

Kurumsal Projeler

24

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)

Çalışan Memnuniyeti Anketi

Kurumsal Projeler

25

Akım Metal

Norm Kadro

Kurumsal Projeler

26

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)

Görev Tanımları

Kurumsal Projeler

27

OSBÜK

OSB Yöneticilik Gelişim Programı

Çalıştaylar

28

Savunma Sanayi Başkanlığı

Yerli ve Milli Kurumsal Kaynak Planlama Çalıştayı

Eğitim

29

İETT Genel Müdürlüğü

Toplu Taşıma Odaklı İstanbul İçin Ulaşım Modellemesi

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

30

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB)

Tohumculuk Sektörü İçin Ulusal Stratejilerin Geliştirilmesi Projesi

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

31

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejileri Geliştirme Projesi

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

32

İETT Genel Müdürlüğü

İstanbul için Esnek Ulaşım Modeli Projesi

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

33

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Kıyılarımızda Güvenli Barınma Yerlerinin ve Bağlama Sistemlerinin Etüdü Projesi

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

34

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Ulusal Jeotermal Seracılık Stratejisi ve Eylem Planı Projesi

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

35

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

DAP Bölgesi Yöresel Ürün Envanterinin ve Markalaşma Stratejilerinin Belirlenmesi Projesi

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

36

TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü

Sera Gazı Azaltım Potansiyeli Belirleme Projesi

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

37

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

İklim Değişikliğinin Etkileri ve Uyum Konusunda Farkındalığın Geliştirilmesi Projesi

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

38

Sosyal Güvenlik Kurumu

Hastane Denetimleri ve Sağlık Hizmetlerinin Kalitesinin Arttırılması Projesi

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

39

Sosyal Güvenlik Kurumu

İlaç Geri Ödeme Karar Mekanizmalarında Kapasite Arttırılması Projesi

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

40

Sosyal Güvenlik Kurumu

İlaç Geri Ödeme Politikaları ile Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Güncelleme Projesi

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

41

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Sosyal Politikada Dönüşüm Programı

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

42

UNIDO

İklim Değişikliği Eylem Planı - UNDP

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

43

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Etki Analizi Projesi

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

44

TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü

Hastanelerdeki Atıksu Konusunda Danışmanlık Hizmeti

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

45

PTT A.Ş.

Entegre Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Projesi

Kurumsal Projeler

46

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Kurumsal Yönetim ve Geliştirme Projesi

Kurumsal Projeler

47

HEAŞ Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı

Organizasyonel Gelişim Projesi

Kurumsal Projeler

48

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi , MPG Makine

İnsan Kaynakları Yönetimi Projesi

Kurumsal Projeler

49

Türk Hava Yolları

Norm Kadro Projesi

Kurumsal Projeler

50

Friterm Termik Cihazlar A.Ş. , Bursa Plastik İnşaat A.Ş. (B PLAS) , Hayes Lemmerz İnci Jant San. A.Ş. (Alüminyum)

Ar-Ge Sisteminin Kurulması Projesi

Kurumsal Projeler

51

TÜPRAŞ

Ar-Ge Yetkinlik Arttırma Projesi

Kurumsal Projeler

52

Mercedes - Benz Türkiye

İstatistiksel Kalite Kontrol Programı

Kurumsal Projeler

53

SANKO

Özel Hastaneden Üniversite Hastanesine Dönüşüm Projesi

Kurumsal Projeler

54

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Kurumsal Sistem Kurulması Projesi

Kurumsal Projeler

55

ÇSGB , İZSU , Tapu ve Kadastro GM , VGM

İç Kontrol Projesi

Kurumsal Projeler

56

UNIDO - United Nations Development Programme

Strateji Belgesi Projesi - UNDP DKKA

Kurumsal Projeler

57

Ahi Evran Üniversitesi , Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Stratejik Plan Projesi

Kurumsal Projeler

58

T.C. Başbakanlık , GTHB , ÇSGB , ASPB , UDHB

Stratejik Plan Projesi

Kurumsal Projeler

59

SGK , TSE , MTA , MYK , VGM , Tapu ve Kadastro GM , DOKAP , Ulusal Bor Enstitüsü

Stratejik Plan Projesi

Kurumsal Projeler

60

T.C. Cumhurbaşkanlığı

Süreç Yönetimi Projesi

Kurumsal Projeler

61

Türk Hava Yolları

Süreç Yönetimi Projesi

Kurumsal Projeler

62

TÜBİTAK ARDEB

Süreç Yönetimi Projesi

Kurumsal Projeler

63

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Süreç Yönetimi Projesi

Kurumsal Projeler

64

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Süreç Yönetimi Projesi

Kurumsal Projeler

65

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) , BİDEB

Mesleki ve Teknik Eğitim Konusunda Liderlik ve Girişimcilik Eğitimleri Programı

Eğitim

66

United Nations International Development Organization (UNIDO)

Teknoloji Öngörü Eğitim Programları

Eğitim

67

PICMET

Global Gelecek için Teknoloji Yönetimi

Eğitim

68

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)

Uzman Yardımcılığı Eğitim Programı

Eğitim

69

Genel Katılıma Açık

PMP Eğitimi

Eğitim

70

TÜBİTAK Genel Sekreterlik , TÜBİTAK SAGE , MAM , Genel Katılıma Açık

Proje Yönetimi Eğitimi

Eğitim

71

Mesleki Yeterlilik Kurumu , Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu

Risk Yönetimi Eğitimi

Eğitim

72

TBMM , ÇSGB , GTHB , SGK , UDHB , TKİ , MYK , VGM

Stratejik Planlama Eğitimi

Eğitim

73

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı , İZSU

Süreç Yönetimi Eğitimi

Eğitim

74

HAVELSAN , TİKA , TÜBİTAK SAGE , Mustafa Kemal Üniversitesi

Liderlik Eğitimleri

Eğitim

75

İstanbul Üniversitesi , Gedik Üniversitesi , İzmir Ticaret Odası

Girişimcilik Eğitimi

Eğitim

76

Türk Patent Enstitüsü , TÜBİTAK MAM , TÜBİTAK UME

Ar-Ge Mühendisliği - Uzmanlık Sertifika Programı

Eğitim

77

Milli Savunma Bakanlığı , Türkiye Petrolleri , TÜBİTAK TEYDEB

Ar-Ge ve İnovasyon Eğitimi

Eğitim

78

Beta Kimya

Deneysel Tasarım ve Veri Analizi Eğitim Programı

Eğitim

79

Tofaş A.Ş. , Mercedes - Benz Türkiye

Robust Tasarım Eğitim Programı

Eğitim

80

Acıbadem Üniversitesi , NOVARTİS

Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Etkililik Eğitimleri

Eğitim

81

Genel Katılıma Açık , Donanma Komutanlığı

Lojistik Yönetimi Sertifika Programı

Eğitim

82

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Bilim Kampı Programı

Bilim Kampları

83

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı (BITO)

Bilim Kampı Programı

Bilim Kampları

84

Genel Katılıma Açık

Bilim Kampı Programı

Bilim Kampları

85

Filli Boya , ARB Reklam

Bilim Kampı Programı (2015,2016,2017)

Bilim Kampları

86

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü

Bilim Kampları

Bilim Kampları

87

MEB , Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bilim Kampları

Bilim Kampları

88

MEB , Kocaeli İl MEM

Yazılım ve Kodlama Kampı

Bilim Kampları

89

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB)

Ar-Ge Çalıştayı

Çalıştaylar

90

TÜBİTAK BİLGEM

Büyük Veri ve Bulut Bilişim Çalıştayı

Çalıştaylar

91

TÜBİTAK BİLGEM

Pardusun Yarını

Çalıştaylar

92

Yüksek Öğretim Kurulu

Rektörler Çalıştayı

Çalıştaylar

93

Sosyal Güvenlik Kurumu

Risk Haritalarının Oluşturulması

Çalıştaylar

94

TÜBİTAK Siber Güvenlik Enstitüsü

Siber Güvenlik Stratejisi Çalıştayı

Çalıştaylar

95

HAVELSAN

Stratejik Plan Çalıştayları

Çalıştaylar

96

Sağlık Bakanlığı , SAGEM

Türkiye Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Çalıştayı

Çalıştaylar

97

Türkiye Bilimler Akademisi

Ulusal Kanser Politikaları Çalıştayı

Çalıştaylar

98

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman)

Hizmet Sunumu Sürecinin İyileştirilmesi Projesi

Kurumsal Projeler

99

SDM Sıradışı Ar-Ge ve Mühendislik San. Tic. A.Ş.

Hamle Programı Kapsamında Bağımsız Değerlendirme Çalışması

Kurumsal Projeler

100

TÜBİTAK MAM

Hizmet İçi Eğitimler-2020

Eğitim