Sıra No Kurum Projenin / Eğitimin Adı Tür

1

GAP Bölge Kalkınma İdaresi

Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

2

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi

Organik Tarım Havzalarının Belirlenmesi Araştırma Projesi - Faz I

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

3

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi

Tarım Üretim ve Tarımsal Sanayi Yatırım Potansiyeli Araştırma Projesi

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

4

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)

Re-organizasyon ve Norm Kadro

Kurumsal Projeler

5

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi

Tarım ve Sanayi İş Gücü Kapasitesinin Araştırılması Projesi

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

6

PTT

Ar-Ge Birimi Yetkinlik Geliştirme Programı

Eğitim

7

Etimine S.A. Luxembourg

İş Gücü Analizi

Kurumsal Projeler

8

TCDD

2019-2023 Stratejik Planının Hazırlanması

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

9

TÜVASAŞ

Stratejik Plan Projesi

Kurumsal Projeler

10

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)

Çalışan Memnuniyeti Anketi

Kurumsal Projeler

11

Akım Metal

Norm Kadro

Kurumsal Projeler

12

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)

Görev Tanımları

Kurumsal Projeler

13

OSBÜK

OSB Yöneticilik Gelişim Programı

Çalıştaylar

14

Savunma Sanayi Başkanlığı

Yerli ve Milli Kurumsal Kaynak Planlama Çalıştayı

Eğitim

15

Toplu Taşıma Odaklı İstanbul İçin Ulaşım Modellemesi

İETT Genel Müdürlüğü

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

16

Tohumculuk Sektörü İçin Ulusal Stratejilerin Geliştirilmesi Projesi

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB)

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

17

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejileri Geliştirme Projesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

18

İstanbul için Esnek Ulaşım Modeli Projesi

İETT Genel Müdürlüğü

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

19

Kıyılarımızda Güvenli Barınma Yerlerinin ve Bağlama Sistemlerinin Etüdü Projesi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

20

Ulusal Jeotermal Seracılık Stratejisi ve Eylem Planı Projesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

21

DAP Bölgesi Yöresel Ürün Envanterinin ve Markalaşma Stratejilerinin Belirlenmesi Projesi

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

22

Sera Gazı Azaltım Potansiyeli Belirleme Projesi

TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

23

İklim Değişikliğinin Etkileri ve Uyum Konusunda Farkındalığın Geliştirilmesi Projesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

24

Hastane Denetimleri ve Sağlık Hizmetlerinin Kalitesinin Arttırılması Projesi

Sosyal Güvenlik Kurumu

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

25

İlaç Geri Ödeme Karar Mekanizmalarında Kapasite Arttırılması Projesi

Sosyal Güvenlik Kurumu

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

26

İlaç Geri Ödeme Politikaları ile Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Güncelleme Projesi

Sosyal Güvenlik Kurumu

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

27

Sosyal Politikada Dönüşüm Programı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

28

İklim Değişikliği Eylem Planı - UNDP

UNIDO

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

29

Etki Analizi Projesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

30

Hastanelerdeki Atıksu Konusunda Danışmanlık Hizmeti

TÜBİTAK MAM ÇTÜE

Araştırma / Danışmanlık / Fizibilite Projeleri

31

Entegre Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Projesi

PTT A.Ş.

Kurumsal Projeler

32

Kurumsal Yönetim ve Geliştirme Projesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Kurumsal Projeler

33

Organizasyonel Gelişim Projesi

HEAŞ Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı

Kurumsal Projeler

34

İnsan Kaynakları Yönetimi Projesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi , MPG Makine

Kurumsal Projeler

35

Norm Kadro Projesi

Türk Hava Yolları

Kurumsal Projeler

36

Ar-Ge Sisteminin Kurulması Projesi

Friterm Termik Cihazlar A.Ş. , Bursa Plastik İnşaat A.Ş. (B PLAS) , Hayes Lemmerz İnci Jant San. A.Ş. (Alüminyum)

Kurumsal Projeler

37

Ar-Ge Yetkinlik Arttırma Projesi

TÜPRAŞ

Kurumsal Projeler

38

İstatistiksel Kalite Kontrol Programı

Mercedes - Benz Türkiye

Kurumsal Projeler

39

Özel Hastaneden Üniversite Hastanesine Dönüşüm Projesi

SANKO

Kurumsal Projeler

40

Kurumsal Sistem Kurulması Projesi

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Kurumsal Projeler

41

İç Kontrol Projesi

ÇSGB , İZSU , Tapu ve Kadastro GM , VGM

Kurumsal Projeler

42

Strateji Belgesi Projesi - UNDP DKKA

UNIDO - United Nations Development Programme

Kurumsal Projeler

43

Stratejik Plan Projesi

Ahi Evran Üniversitesi , Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Kurumsal Projeler

44

Stratejik Plan Projesi

T.C. Başbakanlık , GTHB , ÇSGB , ASPB , UDHB

Kurumsal Projeler

45

Stratejik Plan Projesi

SGK , TSE , MTA , MYK , VGM , Tapu ve Kadastro GM , DOKAP , Ulusal Bor Enstitüsü

Kurumsal Projeler

46

Süreç Yönetimi Projesi

T.C. Cumhurbaşkanlığı

Kurumsal Projeler

47

Süreç Yönetimi Projesi

Türk Hava Yolları

Kurumsal Projeler

48

Süreç Yönetimi Projesi

TÜBİTAK ARDEB

Kurumsal Projeler

49

Süreç Yönetimi Projesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Kurumsal Projeler

50

Süreç Yönetimi Projesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Kurumsal Projeler

51

Mesleki ve Teknik Eğitim Konusunda Liderlik ve Girişimcilik Eğitimleri Programı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) , BİDEB

Eğitim

52

Teknoloji Öngörü Eğitim Programları

United Nations International Development Organization (UNIDO)

Eğitim

53

Global Gelecek için Teknoloji Yönetimi

PICMET

Eğitim

54

Uzman Yardımcılığı Eğitim Programı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)

Eğitim

55

PMP Eğitimi

Genel Katılıma Açık

Eğitim

56

Proje Yönetimi Eğitimi

TÜBİTAK Genel Sekreterlik , TÜBİTAK SAGE , MAM , Genel Katılıma Açık

Eğitim

57

Risk Yönetimi Eğitimi

Mesleki Yeterlilik Kurumu , Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu

Eğitim

58

Stratejik Planlama Eğitimi

TBMM , ÇSGB , GTHB , SGK , UDHB , TKİ , MYK , VGM

Eğitim

59

Süreç Yönetimi Eğitimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı , İZSU

Eğitim

60

Liderlik Eğitimleri

HAVELSAN , TİKA , TÜBİTAK SAGE , Mustafa Kemal Üniversitesi

Eğitim

61

Girişimcilik Eğitimi

İstanbul Üniversitesi , Gedik Üniversitesi , İzmir Ticaret Odası

Eğitim

62

Ar-Ge Mühendisliği - Uzmanlık Sertifika Programı

Türk Patent Enstitüsü , TÜBİTAK MAM , TÜBİTAK UME

Eğitim

63

Ar-Ge ve İnovasyon Eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı , Türkiye Petrolleri , TÜBİTAK TEYDEB

Eğitim

64

Deneysel Tasarım ve Veri Analizi Eğitim Programı

Beta Kimya

Eğitim

65

Robust Tasarım Eğitim Programı

Tofaş A.Ş. , Mercedes - Benz Türkiye

Eğitim

66

Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Etkililik Eğitimleri

Acıbadem Üniversitesi , NOVARTİS

Eğitim

67

Lojistik Yönetimi Sertifika Programı

Genel Katılıma Açık , Donanma Komutanlığı

Eğitim

68

Bilim Kampı Programı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Bilim Kampları

69

Bilim Kampı Programı

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı (BITO)

Bilim Kampları

70

Bilim Kampı Programı

Genel Katılıma Açık

Bilim Kampları

71

Bilim Kampı Programı (2015,2016,2017)

Filli Boya , ARB Reklam

Bilim Kampları

72

Bilim Kampları

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü

Bilim Kampları

73

Bilim Kampları

MEB , Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bilim Kampları

74

Yazılım ve Kodlama Kampı

MEB , Kocaeli İl MEM

Bilim Kampları

75

Ar-Ge Çalıştayı

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB)

Çalıştaylar

76

Büyük Veri ve Bulut Bilişim Çalıştayı

TÜBİTAK BİLGEM

Çalıştaylar

77

Pardusun Yarını

TÜBİTAK BİLGEM

Çalıştaylar

78

Rektörler Çalıştayı

Yüksek Öğretim Kurulu

Çalıştaylar

79

Risk Haritalarının Oluşturulması

Sosyal Güvenlik Kurumu

Çalıştaylar

80

Siber Güvenlik Stratejisi Çalıştayı

TÜBİTAK Siber Güvenlik Enstitüsü

Çalıştaylar

81

Stratejik Plan Çalıştayları

HAVELSAN

Çalıştaylar

82

Türkiye Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Çalıştayı

Sağlık Bakanlığı , SAGEM

Çalıştaylar

83

Ulusal Kanser Politikaları Çalıştayı

Türkiye Bilimler Akademisi

Çalıştaylar